WAKTU

2011年11月28日 星期一

A. Pastikan ejaan yang tepat bagi perkataan-perkataan berikut :

1.analisa analisis 46. kawad kawat
2.ambilalih ambil alih 47. mentua mertua
3.bandaraya bandar raya 48. faksimili faksimile
4.bumiputra bumiputera 49. murtabak martabak
5.cop cap 50. sate satay
6.ciplak jiplak 51. disel diesel
7.celupar celopar 52. e-mail e-mel
8.hakcipta hak cipta 53. katrij kartrij
9.ansuran ansurans 54. komedi komidi
10.juruukur juru ukur 55. pendita pendeta
11.juru latih jurulatih 56. rebat rebet
12.kobis kubis 57. sandwic sanwic
13.penguat kuasa penguatkuasa 58. sediakala sedia kala
14.tata tertib tatatertib 59. kadang kala kadangkala
15.salahguna salah guna 60. selang-seli selang seli
16.mempastikan memastikan
17.menyintai mencintai
18.lagenda legenda
19.gotong royong gotong-royong
20.komersil komersial
21.definasi definisi
22.urusetia urus setia
23.tanahair tanah air
24.ibu-bapa ibu bapa
25.urus niaga urusniaga
26.latar belakang latarbelakang
27.pengayaan pengkayaan
28.selsema selesema
29.skuash skuasy
30.tengahari tengah hari
31.stesyen stesen
32.temubual temu bual
33.sayugia seyogia
34.rekabentuk reka bentuk
35.hirarki hierarki
36.beritahu beri tahu
37. was-was waswas
38. motorsikal motosikal
39. profail profil
40. stoking stoking
41. kalendar kelendar
42. skema skima
43. mihun bihun
44. siksa seksa
45. mustika mestika

Perayaan-perayaan di sekolah